Beeld bij dienst crisiscommunicatie
Beeld bij dienst crisiscommunicatie
Geplaatst op

Crisiscommunicatie

We beschikken over een uitgebreide expertise op het gebied van crisiscommunicatie. Onze specialismen zijn: emergency response, 24/7 incident support en issue-management.

Emergency Response

Goed voorbereid zijn op een eventuele calamiteit is voor veel organisaties van groot belang. Stel dat zich iets ernstigs in je bedrijfsvoering voordoet met mogelijk verstrekkende gevolgen. De kans dat de media het oppikken, is groot. Zó groot dat je van het ene op het andere moment in actie moet komen. Uitleg geven. Verantwoording afleggen. Valkuilen vermijden. Het is dan prettig dat je een praktisch crisishandboek hebt klaarliggen. Met glashelder omschreven communicatieacties, die snel en makkelijk uitvoerbaar zijn.

Al decennialang toetst Van Luyken communicatieprocedures in crisishandboeken op hun uitvoerbaarheid. We combineren daarbij onze grote praktische kennis met strategisch, anticiperend denken. Zodat jij in elke crisissituatie op het juiste moment de juiste stappen zet én de regie behoudt.

Wij zijn actief in de industriële wereld, maar werken ook in andere sectoren voor organisaties die zich bewust zijn van het belang om professioneel voorbereid te zijn op mogelijke calamiteiten. We beoordelen, herschrijven en versterken jouw bestaande procedures, uiteraard in nauwe samenwerking met jouw communicatieafdeling. Heb je nog geen communicatiehoofdstuk in jouw crisishandboek, dan maken wij dat graag voor je. Daarnaast bieden we stevige trainingen in crisiscommunicatie.

24/7 Incident Support

Heb je bij een calamiteit in je bedrijfsvoering snel communicatiesupport nodig, dan staan wij voor je klaar. Van Luyken is 24/7 bereikbaar en inzetbaar, 365 dagen per jaar. We kunnen onmiddellijk voor je aan de slag. We creëren overzicht in de informatiestromen, stellen prioriteiten en voorzien de media van informatie.

Het is heel belangrijk dat je bij een crisissituatie zo veel mogelijk de regisseur van je eigen verhaal blijft. Aan je stakeholders, inclusief de media, moet je overtuigend kunnen melden dat je, ondanks de ernst van de situatie, deze onder controle hebt.

Wij begeleiden je met duidelijke, praktische adviezen, die erop gericht zijn de reputatie van jouw organisatie zo min mogelijk te laten beschadigen. Ook stellen we persberichten voor je op, beleggen we een persconferentie en coachen we jouw woordvoerder(s). Bij dit alles houden we scherp in zicht dat jouw organisatie op een open en geloofwaardige wijze voor het voetlicht treedt. Daarbij letten we ook op eventuele aansprakelijkheidskwesties.

Issue-management

Op sommige dingen kun je je niet voorbereiden. Soms wordt een organisatie overvallen door een incident dat niemand van tevoren had kunnen bedenken. Er ligt dan ook geen plan klaar, maar actie is wel vereist. En het moet snel. Want geen gebeurtenis blijft binnenkamers in deze tijd van sociale media en een nieuwsvoorziening die dag en nacht doorgaat.

Bij Van Luyken hebben we hier veel ervaring mee. We weten dat de communicatieaanpak binnen de eerste 24 uur cruciaal is om grip te krijgen op de situatie. Onze praktische aanpak ondersteunt jou bij het bepalen van de inhoud en de volgorde van jouw informatieverstrekking. Met als doel alle betrokken partijen zorgvuldig op de hoogte te stellen en het risico van imagoschade te verkleinen.

Van Luyken verzorgt issue-management voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Wij zijn 24/7 bereikbaar en inzetbaar.

Meteen Van Luyken nodig? Bel +31 (0)23 540 04 24.

Categorieën Wat bieden we nog meer?