Geplaatst op

Ons DNA: Jouw verhaal centraal

Grip is alles

Je wilt regie over het verhaal van jouw organisatie. Van de solide strategische basis tot het reageren op onverwachte situaties. Grip is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om betrokkenheid en deskundigheid, maar vooral om openheid.

En dát zit in ons DNA.

Open naar jou

We willen de essentie van je communicatievraagstuk blootleggen. De vraag achter de vraag ontdekken. En er alles aan doen om die samen met jou te beantwoorden, als partners. Daarom treden we je vraagstuk open tegemoet. Onbevooroordeeld en opbouwend kritisch. We zijn eerlijk over mogelijkheden en resultaten en zien de context en de gevoeligheden. We hebben oog voor politiek en processen en weten wanneer we gas moeten geven of juist moeten remmen. Veel van onze adviseurs hebben aan jouw kant van de tafel gezeten. Die ervaring zie je terug in onze aanpak én in onze wendbaarheid. Wij bewegen flexibel mee met elke organisatie en haar processen maar blijven ook opbouwend kritisch.

Open naar buiten

Openheid is het uitgangspunt in alles wat we doen. Want uiteindelijk wint het eerlijke verhaal. Wij helpen je jouw boodschap te vormen, te verfijnen en te vertellen. Zonder trucjes of mooie praatjes. Zo werken we ook naar het resultaat toe: we geven je scherpe analyses en overtuigende oplossingen. Gemaakt door communicatieadviseurs die denken en doen. Professionals met de vinger aan de pols van de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Je krijgt heldere adviezen die uitvoerbaar en haalbaar zijn. En als je dat wilt, zorgen we ook voor interne ondersteuning bij de uitrol. Het resultaat is transparante communicatie die bij deze tijd past. Die interne en externe doelgroepen serieus neemt.

Open over verbeterkansen

Wij overzien de hele keten van je communicatie. Als wij een zwakkere schakel zien, wijzen we je daarop. En vervolgens helpen we je met de best passende oplossing. Daarvoor kunnen wij een beroep doen op een brede groep specialisten. Van onze eigen adviseurs, stuk voor stuk experts op hun vakgebied, tot onze associate partners en ons netwerk van freelancers met hun zeer specifieke vaardigheden. Wil je je communicatievaardigheden versterken? Vertrouw op de trainers van onze Trainingsstudio. Stuk voor stuk doorgewinterde (ex-)journalisten en presentatoren die jou helpen jezelf en je organisatie consistent en vol vertrouwen te presenteren voor groepen en in de media. En heeft je organisatie behoefte aan communicatieversterking? Dan kun je rekenen op The Smart Engine, ons label voor interim-oplossingen. Hoe we je ook ondersteunen en met wie we dat ook doen; het resultaat is steeds hetzelfde: consistentie en impact over de hele linie van je communicatie.

Open als elke seconde telt

Een crisis wacht niet tot de werkdag begint. Daarom is het goed te weten dat je ons er letterlijk voor uit bed kan bellen. Wij staan 24/7 voor je klaar én naast je. Met specialisten die al veel organisaties uit stormen terug naar kalmer vaarwater loodsten. Wij helpen je om overzicht te krijgen, de regie te pakken en die te houden. En natuurlijk zorgen we ervoor dat je goed voorbereid bent op onverwachte en ongewenste gebeurtenissen. En als de rust is teruggekeerd, helpen we je om te leren van de gebeurtenissen en om – waar nodig – beleid aan te passen.

Van snelle oplossingen die we pragmatisch aanvliegen tot complexe vraagstukken die we analytisch en strategisch behapbaar maken. Onze creatieve professionals hebben de antwoorden op jouw communicatievragen. Onze flexibiliteit, persoonlijke aanpak en kwaliteit maken Van Luyken al meer dan 45 jaar de partner van organisaties met een goed verhaal.

Meer weten? Stuur een e-mail naar info@vanluyken.nl of bel +31 (0)23 540 04 24.

Categorieën Wie zijn mijn collega’s?
Geplaatst op

Erik Visser

Associate partner

‘Out-of-the-box denken. Ik vrees dat het bij mij een aangeboren eigenschap is. Van nature zoek ik naar communicatieoplossingen die aan het voorspelbare voorbijgaan en onze opdrachtgevers een voorsprong geven. Die creativiteit vul ik graag aan met helderheid in communicatie. De boodschap die je wilt overbrengen, moet gestructureerd en begrijpelijk zijn. Dat heb ik me eigen gemaakt toen ik als dagbladverslaggever mijn loopbaan in de communicatie begon.

Organisaties die tijdens een crisis of calamiteit in contact komen met de pers doen vaak een beroep op mij voor het bepalen van de juiste mediastrategie. Dat ik de journalistieke wereld van binnenuit ken, is een pre. Overigens komt er meer bij kijken dan alleen het omgaan met de pers. Oog en aandacht hebben voor andere betrokkenen, zijn zeker zo belangrijk om de communicatie tijdens een crisis of calamiteit het verschil te laten maken.

Bij Van Luyken ben ik actief in crisiscommunicatie en op het gebied van media- en communicatiecampagnes.’

Contact: info@vanluyken.nl en +31 (0)23 540 04 24.

Categorieën Wie zijn mijn collega’s?
Geplaatst op

PROI Worldwide

Van Luyken is partner van PROI Worldwide, een internationaal samenwerkingsverband van meer dan 85 hooggekwalificeerde pr-bureaus, verspreid over zo’n 65 landen. Elk PROI-bureau is in zijn markt of land toonaangevend en/of de grootste. Voor deelname aan PROI gelden strenge toelatingseisen.

Internationale samenwerking

Dankzij PROI krijgen opdrachtgevers toegang tot een omvangrijk palet aan expertise en ervaring. Internationale of internationaal georiënteerde bedrijven kunnen waar ook ter wereld een beroep doen op snel inzetbare, lokale ondersteuning op basis van hoogwaardige kwaliteitsstandaarden. Lees meer bij PROI Worldwide.

Categorieën Wie zijn mijn collega’s?

You are your story

You are your story

Control the narrative

You want to control the narrative surrounding your organisation: from its solid strategic foundations to responding to unexpected situations. Maintaining control cannot be taken for granted, it requires commitment, expertise and, above all, openness. And we have that in our nature.

Open to you

We get straight to the core of your communication needs, working as partners to address and resolve the challenges you face. Our approach requires an open mind, being unbiased and providing constructive criticism. We are honest about the options and potential outcome, and we take stock of the context and sensitivities. We are mindful of political tensions and processes, and know when to accelerate or hit the brakes. Our consultants’ first-hand, in-company experience is reflected both in our approach and our agility. We adjust seamlessly to each organisation and its processes, while remaining constructively critical.

Open to others

We are open about everything we do. Honesty always wins in the end. We help you shape, refine and convey your message – without any fancy tricks or tall stories. We focus on achieving optimal results in the same manner, providing you with keen analyses and convincing solutions. Created by communication consultants who think and act. Professionals with their finger on the pulse of current events and social developments. Taking serious account of internal and external target groups, their advice is always clear, feasible and achievable, resulting in transparent communication under all circumstances.

Open to improvement

We oversee the entire communications chain. We identify any weak links and support you in finding appropriate solutions where needed. We have a broad range of specialists at our disposal, from our own consultants who are all experts in their field, to our associate partners and extensive network of freelancers, each with their own specific skillset. And, of course, the trainers at De Trainingsstudio, all seasoned (former) journalists and presenters who will strengthen your communication skills. No matter how or with whom we support you, the outcome remains constant: consistent, across-the-board communication impact.

Open when it counts

A crisis doesn’t wait for working hours to commence. You can call on us any time, night and day, and we’ll be at your disposal, 24/7. With specialists who have navigated numerous organisations back to calmer waters following publicity storms. We’ll help you to gain an overview and take control. And, of course, we’ll ensure that you are well prepared and equipped for unexpected, potentially undesirable events. And once the storm has blown over, we’ll help you draw lessons from this and – where necessary – adjust your policies.

From quick solutions that we approach pragmatically to complex issues we simplify using our analytical and strategic skills. Our creative professionals cater to all your communication needs. Van Luyken’s flexibility, personal approach and consistent quality have made us the preferred partner for organisations with a good story for more than 45 years.

Our services

As a communications agency, Van Luyken focuses on strategic consulting, crisis communications, training and outsourcing – four
supporting links in the chain that result in consistent communication to achieve optimal impact. Each service strengthens your story in its own way.

Strategic consulting

For clear, targeted responses to your communication needs. From positioning and strategy to implementation. Together, we ensure that your story is told properly, clearly and convincingly. And, if you like, we help you to expand your communication skills. By coaching you, acting as a sounding board and providing supervision. In whatever manner we support you, we always connect you with one or more of our energetic consultants. Strategic, curious professionals keen on content and constructive criticism. All our consultants have first-hand, in-company experience. As such, we skilfully navigate internal politics and potentially charged dynamics.

Crisis communications

Optimal preparations ensure gaining control swiftly. Our training programmes and simulations reflect our high degree of experience in crisis management. As does the support we offer you in drawing up plans and protocols. Every crisis presents a unique set of circumstances. Essentially, you need a team of specialists on your side who have experienced several crises themselves. They know best what needs to be done to regain control and get a grip on the situation. We are those specialists. Available and immediately deployable, 24/7. And once the storm has blown over, we help you to clarify the lessons learned and adjust policy where necessary.

De Trainingsstudio

A good story gains strength if it is well told. Be it behind the microphone, in dialogue with journalists or in front of the camera. Situations in which most people feel uncomfortable. Our philosophy is that the media are not the enemy. But a story you don’t believe in yourself is. We can help you at De Trainingsstudio. We strengthen your communication skills and those of your colleagues. With professional training and coaching for presentations, media relations and crisis communication. Or more specifically, in mastering interview techniques or the skills needed for using a teleprompter. Experienced communication experts, including (former) journalists and presenters ensure that you learn to feel comfortable behind the mike under realistic conditions. And to have a relaxed conversation with a journalist. Also in front of the camera.

Interim solutions

All organisations have projects that require more staff or the temporary deployment of specialists. From within our network, we can find the professionals you need to help your organisation move forward. By supporting projects or strengthening and managing teams.

Contact

Phone
+31 (0)35 791 01 01
We are available and on call 24/7

E-mail
info@vanluyken.nl

Visitors’ and correspondence address
Mart Smeetslaan 1
1217 ZE Hilversum
The Netherlands