Geplaatst op

Rotterdam The Hague Airport

Communicatiestrategie
Positionering

De vraag

Rotterdam The Hague Airport bouwt aan de toekomst. Om aan de toenemende vraag en verwachtingen van passagiers en stakeholders te kunnen voldoen wordt de luchthaven verbouwd. Van Luyken helpt de afdeling Marketing & Communicatie met de positionering van Rotterdam The Hague Airport en het ontwikkelen van een meerjarig strategisch communicatieplan.

❖ Rotterdam The Hague Airport opereert in een complex speelveld met diverse stakeholders (bewoners, ketenpartners, bedrijven, politiek, passagiers en pers).

❖ Rotterdam The Hague Airport wil de trots bij stakeholders in de regio vergroten.

Het antwoord

Samen met het Marketing & Communicatie team van Rotterdam The Hague Airport hebben we een integrale strategie ontwikkeld om proactief te bouwen aan een sterke reputatie.

❖ Van Luyken organiseert interactieve workshops om te helpen een meerjarig strategisch communicatieplan te formuleren.

❖ Aan de hand van ons framework geven we samen de communicatiedoelen en strategie vorm.

❖ We adviseren over de professionele inrichting van de afdeling Marketing & Communicatie.

❖ We begeleiden en coachen de afdeling bij de implementatie van het plan.

Het resultaat

Een vooruitstrevend, integrale strategie om de komende jaren te bouwen aan de reputatie van Rotterdam The Hague Airport.

❖ Een nieuwe strategie met concrete doelstellingen die expliciet bijdragen aan de ambities van de organisatie.

❖ Een duidelijke stip op de horizon en de bijbehorende stappen die gezet moeten worden om daar te komen.

Categorieën Voor wie werken we nog meer?