Geplaatst op

MAGMA

Communicatiecampagnes

Hoe maak ik een magazine?

De vraag

We schrijven zomer 1995. De beroepsvereniging van maag-darmartsen besluit haar naam te veranderen in Nederlands Genootschap van artsen voor Maag-, Darm- en Leverziekten. De artsen willen graag de lever bij hun vakgebied betrekken. De beroepsvereniging van maag-darmartsen bestaat sinds 1972. Hoe pluggen we de nieuwe naam?

Het antwoord

In december 1995 verschijnt MAGMA, tijdschrift van het Nederlands Genootschap van artsen voor Maag-, Darm- en Leverziekten. De naam is door Van Luyken bedacht; gesmolten massa in het binnenste van de aarde dat verwijst naar het binnenste van de mens. De oplage is 1.050 stuks. Naast de cover en één advertentie bestaat het blad uit veertien pagina’s artikelen en interviews.

Het resultaat

In 2020 viert MAGMA zijn 25ste verjaardag en zijn wij nog steeds uitgever van het tijdschrift. De oplage is gegroeid naar 2.650 exemplaren. Ziektekostenverzekeraars willen het blad ontvangen; huisartsen vragen ernaar. Maar ook Kamerleden en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle betrokkenen waren bovendien apetrots toen in 1997 een brief van de toenmalige minister Els Borst werd ontvangen. Haar ministerie wilde van elke editie van MAGMA zes exemplaren ontvangen, zodat haar beleidsambtenaren op de hoogte waren van wat er speelde op het gebied van MDL.

Categorieën Voor wie werken we nog meer?