Geplaatst op

Lelystad Airport

Coaching

Communicatiestrategie

Crisiscommunicatie

De vraag

Lelystad Airport wil zichtbaarder zijn en het imago in lijn brengen met de identiteit. Aan Van Luyken de vraag om de Marketing & Communicatie afdeling te helpen met de positionering van Lelystad Airport en het ontwikkelen van een meerjarig strategisch communicatieplan.

❖ Lelystad Airport opereert in een complex speelveld met diverse stakeholders (bewoners, bedrijven, politiek, consument en pers).

❖ Stakeholders moeten zich meer verbonden voelen met de luchthaven.

❖ Lelystad Airport wil draagvlak creëren voor de opening van het nieuwe vakantievliegveld van Nederland.

Het antwoord

Samen met Lelystad Airport brengen we het merkverhaal tot leven door een nieuwe communicatiestrategie te formuleren. Doel is om proactief en resultaatgericht aan branding te werken en zo de reputatie van Lelystad Airport te versterken.

❖ Van Luyken organiseert een interactieve workshop om te helpen een meerjarig strategisch communicatieplan te formuleren.

❖ Aan de hand van ons framework geven we samen de communicatiedoelen en strategie vorm.

❖ We adviseren over de professionele inrichting van de afdeling Marketing & Communicatie.

❖ De afdeling wil het verschil kunnen maken met het versterken van de reputatie van Lelystad Airport.

❖ We begeleiden en coachen de afdeling bij de implementatie van het plan.

Het resultaat

Een herziene communicatiekoers:

❖ Een nieuwe strategie, afdelingsstructuur en rolverdeling.

❖ Concrete doelstellingen die expliciet bijdragen aan de ambities van de organisatie.

❖ Een duidelijke stip op de horizon en de bijbehorende stappen die gezet moeten worden om daar te komen.

❖ Nieuwe mentaliteit op de afdeling.

Categorieën Voor wie werken we nog meer?