Geplaatst op

Aedes

Communicatiestrategie
Positionering

De vraag

Woningcorporaties hebben hun strategische agenda voor de periode 2020 – 2023 vastgesteld. Aan Van Luyken de vraag hoe wij kunnen helpen de beeldvorming over de sector positief te beïnvloeden. Onze opdracht bestaat uit twee delen: de positionering bepalen en de communicatiestrategie bedenken om die positionering tot leven te brengen.

Context

Zo’n 300 woningcorporaties in Nederland beheren bij elkaar ruim 2,4 miljoen sociale huurwoningen die onderdak bieden aan 4 miljoen mensen. Het imago van de woningcorporaties heeft het afgelopen decennium flinke deuken opgelopen. De sector spant zich in om met hernieuwd elan invulling te geven aan de maatschappelijke waarde die zij vertegenwoordigt.

Het antwoord

Samen met de woningcorporaties formuleren we het authentieke sectorverhaal. We modereren sessies met de bestuurders van de woningcorporaties uit alle windstreken. Al hun input hebben we getrechterd, ingekookt en gezeefd totdat de unieke, beeldbepalende bouwstenen voor de positionering overblijven.

Het resultaat

Na een intensief en inspirerend traject schrijft Van Luyken het sectorverhaal ‘Wonen in Nederland, dat doen we samen’. Het verhaal gaat over de unieke positie die de corporaties in de samenleving innemen: voor wie zijn zij er, wat zijn hun prioriteiten en hoe willen zij hun ambities waarmaken. Voor het ledencongres produceert Van Luyken een mood film die het sectorverhaal zichtbaar, herkenbaar en voelbaar maakt.

Nadat de woningcorporaties zich onder dezelfde sectorvlag hebben geschaard, kan Van Luyken de communicatiestrategie opstellen. Er is een campagne uitgewerkt waarin Aedes de corporaties faciliteert om de kernboodschappen met een programma van contentformats bij de belanghebbenden tot leven te brengen.

Categorieën Voor wie werken we nog meer?