Geplaatst op

Aedes

Communicatiestrategie
Positionering

De vraag

Woningcorporaties stellen hun strategische agenda voor de periode 2020 – 2023 vast en vragen Van Luyken hoe zij de beeldvorming over hun sector positief kunnen beïnvloeden.

❖ Zo’n 300 woningcorporaties in Nederland beheren bij elkaar ruim 2,4 miljoen sociale huurwoningen die onderdak bieden aan 4 miljoen mensen.

❖ Het imago van de woningcorporaties heeft het afgelopen decennium flinke deuken opgelopen.

❖ De sector spant zich in om met hernieuwd elan invulling te geven aan de maatschappelijke waarde die zij vertegenwoordigt en bepaalt hiervoor de strategische thema’s.

Het antwoord

Samen met de woningcorporaties het authentieke sectorverhaal formuleren en zo als sector een stap vooruit zetten. Aanpak om samen tot krachtige beeldvorming te komen:

❖ Van Luyken modereert sessies met bestuurders en vertegenwoordigers van woningcorporaties uit alle windstreken.

❖ In interactieve workshops halen we de ingrediënten voor de positionering van de sector op: wie zijn de corporaties, waar staan zij voor, wat verbindt hen en waar gaan zij naartoe.

❖ Parallel hieraan doen we deskresearch naar het imago van de sector.

❖ Van Luyken zal alle input trechteren, inkoken en zeven totdat de unieke, beeldbepalende bouwstenen voor de positionering overblijven. Hierbij kiezen we ook de gewenste toonzetting.

Het resultaat

Na een intensief en inspirerend traject schrijft Van Luyken het sectorverhaal ‘Wonen in Nederland, dat doen we samen’.

❖ Het verhaal gaat over de unieke positie die de corporaties in de samenleving innemen, voor wie zij er zijn, wat hun prioriteiten zijn en hoe zijn hun ambities willen waarmaken.

❖ Tot slot produceert Van Luyken een korte mood film om de positionering zichtbaar, herkenbaar en voelbaar te maken.

❖ Met deze resultaten scharen de woningcorporaties zich onder dezelfde vlag. Nu kunnen zij de volgende stap zetten en de beeldvorming tot leven brengen.

Categorieën Voor wie werken we nog meer?