Geplaatst op

AAG

Communicatiestrategie
Coaching
Communicatietrainingen

De vraag

AAG wil een stevigere en zichtbaardere rol krijgen in de markt waarin de organisatie opereert. Aan van Luyken de vraag om de Marketing & Communicatie afdeling te helpen met de positionering van AAG en de ontwikkeling van een meerjarig strategisch communicatieplan.

❖ AAG opereert in een veranderende markt van zorgorganisaties en daarnaast zijn er interne verschuivingen

❖ Het onderscheidende karakter van AAG moet meer naar voren komen in de communicatie.

❖ AAG wil de identiteit in- en extern versterken.

Het antwoord

Samen met AAG het authentieke merkverhaal en de strategie formuleren om doelgericht en integraal aan branding te werken en de slag naar proactieve communicatie te maken. Onze aanpak om samen tot krachtige beeldvorming te komen:

❖ Van Luyken organiseert een interactieve workshop om te helpen een meerjarig strategisch communicatieplan te formuleren.

❖ Aan de hand van ons framework geven we samen de communicatiedoelen en strategie vorm.

❖ We adviseren over de professionele inrichting van de afdeling;

❖ En begeleiden en coachen de afdeling bij de implementatie van het plan.

❖ Om als afdeling het verschil te kunnen maken en de AAG-identiteit te versterken.

Het resultaat

Een nieuwe richting voor Communicatie:

❖ Een nieuwe strategie, afdelingsstructuur en rolverdeling.

❖ Concrete doelstellingen die expliciet bijdragen aan de organisatieprioriteiten.

❖ Een duidelijke stip op de horizon en de bijbehorende stappen die gezet moeten worden om daar te komen.

❖ Nieuwe mindset.

Categorieën Voor wie werken we nog meer?