Over klanten

persbericht: Nieuwe directeur bij Home Instead Zeist

27 november 2014

"Door mijn persoonlijke ervaring voel ik grote betrokkenheid bij senioren"

Zeist, 27 november 2014 – Bij de vestiging voor Zeist en omstreken van Home Instead Thuisservice is Arjo Bierman gestart als nieuwe directeur. Bierman heeft hiervóór geruime tijd in de zorg gewerkt, zowel als manager binnen het ziekenhuis als directeur ouderenzorg.

"Door mijn werk in de gezondheidszorg en door mijn persoonlijke ervaringen met familieleden voel ik grote betrokkenheid bij senioren en het behoud van hun zelfstandigheid", aldus Bierman. "Het geeft mij grote voldoening te zien dat in situaties waarin beperkingen het leven van mensen beïnvloeden, je wezenlijk iets kunt betekenen. De stap naar Home Instead voelt voor mij als een zeer vanzelfsprekende. Ik wil mij graag inzetten om het senioren mogelijk te maken zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wij ondersteunen hen op de manier en op de momenten waarop zij dat wensen."

De medewerkers van Home Instead helpen ouderen van wie de gezondheid afneemt, het dagelijks leven zo veel mogelijk naar eigen mogelijkheden en wensen in te richten. Zij helpen hen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ook wanneer zij hulpbehoevend zijn of problemen hebben met de huishouding. Bierman: "Kenmerk van onze dienstverlening is persoonlijke aandacht en oprechte belangstelling. We ondersteunen ouderen bij hun dagelijkse verzorging, als zij dat willen vanaf opstaan tot naar bed gaan. Daarmee verlichten we ook de zware taak van mantelzorgers, die het vaak al druk hebben met hun baan en gezin. Veel mantelzorgers en ouderen weten niet dat ze onze ondersteuning kunnen bekostigen uit het pgb, het persoonsgebonden budget, dat ze bij de zorgverzekeraar of gemeente kunnen aanvragen. Desgewenst helpen wij daarbij."

Arjo Bierman: "Kenmerk van onze dienstverlening is persoonlijke aandacht en oprechte belangstelling."

Over Home Instead Thuisservice
Home Instead Thuisservice is de Nederlandse tak van het van oorsprong Amerikaanse Home Instead Senior Care, een concept dat wereldwijd in zeventien landen wordt aangeboden door ruim duizend franchisenemers. De Nederlandse organisatie telt inmiddels zeven vestigingen.

Via zijn CAREGivers biedt Home Instead Thuisservice naast 'metgezelschap' ook hulp in en om het huis en persoonlijke verzorging bij bijvoorbeeld douchen en aankleden. Verder helpen de CAREGivers mensen met één of meer chronische ziekten en cognitieve stoornissen zoals de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Ze zijn ook ervaren in het bieden van persoonsgerichte hulp in de laatste levensfase.

Het komende jaar wil Home Instead het aantal vestigingen in Nederland verder uitbreiden van zeven naar vijftien. Meer informatie: homeinstead.nl.