Over klanten

persbericht: Home Instead Thuisservice organiseert informatieavonden over persoonsgebonden budget

24 februari 2015

Voorlichting van overheid schiet tekort

Zeist, 24 februari 2015 – Voor senioren die langer thuis willen blijven wonen en zelf regie willen houden over hun zorg, organiseert Home Instead Thuisservice op maandag 9 maart in Woonzorgcentrum Sparrenheide te Driebergen een informatieavond over het persoonsgebonden budget (pgb). Te weinig senioren weten dat ze met een pgb ondersteuning thuis zelf kunnen organiseren en kunnen betalen. Volgens Home Instead schiet de overheidsvoorlichting over dit onderwerp tekort.

Om senioren de weg te wijzen, organiseert Home Instead de komende maand in het hele land deze informatiebijeenkomsten over het pgb. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Per Saldo, de belangenvereniging van persoonlijke budgethouders. "Met het pgb kunnen senioren, al dan niet met bijbetaling, ondersteuning inkopen bij wie en wanneer ze dat willen", aldus Arjo Bierman, directeur van Home Instead Thuisservice Zeist. "Men kan zo het heft in handen houden, de regie over het eigen leven behouden en bovenal langer in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen."

Arjo Bierman: "Senioren willen eigen keuzes blijven maken en in hun eigen vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Juist als ondersteuning gewenst is. Het persoonsgebonden budget maakt dat mogelijk."

Trend
Het overheidsbeleid maakt de senior steeds meer zelf verantwoordelijk voor het organiseren van zijn eigen zorg en ondersteuning. Als gevolg daarvan zullen senioren uit het aanbod steeds meer een keuze maken die past bij hun wensen en behoeften. De bestaande, sterk op zorg georiënteerde voorzieningen voor ouderen kunnen daarin meestal niet voorzien. Die bieden geen maatwerk. Dat ligt anders bij organisaties als de onze, die hun diensten afstemmen op de individuele wensen van de senioren.

Informatieavond 9 maart
De informatieavond over het pgb, op maandag 9 maart 2015, is in Woonzorgcentrum Sparrenheide, Sparrenheide 1, Driebergen en duurt van 18.45–21.30 uur. De bijeenkomst is bestemd voor senioren, familie, mantelzorgers en geïnteresseerden. De toegang is gratis. Home Instead stelt het op prijs als u zich vóór 4 maart aanmeldt via e-mail info.zeist@homeinstead.nl of telefonisch via (030) 210 2146.

Over Home Instead Thuisservice
Home Instead Thuisservice is de Nederlandse tak van het van oorsprong Amerikaanse Home Instead Senior Care, een concept dat wereldwijd in zeventien landen wordt aangeboden door ruim duizend franchisenemers. De Nederlandse organisatie telt inmiddels negen vestigingen.

Via zijn CAREGivers biedt Home Instead Thuisservice naast 'metgezelschap' ook hulp in en om het huis en persoonlijke verzorging zoals douchen en aankleden. Verder helpen de CAREGivers mensen met chronische ziekten en cognitieve stoornissen zoals Alzheimer en andere vormen van dementie. Ze zijn ook ervaren in het bieden van persoonsgerichte hulp in de laatste levensfase en het verlenen van 24-uurs hulp.

Het komende jaar zal Home Instead het aantal vestigingen in Nederland uitbreiden van negen naar vijftien. Meer informatie: homeinstead.nl.