Over klanten

persbericht: Home Instead start eigen obligatieprogramma

30 januari 2015

P E R S B E R I C H T

Home Instead start eigen obligatieprogramma

Heemstede, 30 januari 2015 – Home Instead Thuisservice is haar eigen obligatieprogramma gestart. Doel ervan is de financiering van nieuwe vestigingen voor potentiële franchisenemers te vergemakkelijken. Het Home Instead Obligatieprogramma is opgezet met en wordt begeleid door Zorgobligatie.nl.

Eric Kindt, medeoprichter en directeur van Home Instead Thuisservice Nederland:
"Banken zitten op slot of vragen een veel te hoge vergoeding als het gaat om externe financiering. En dat is bijzonder jammer want de markt vraagt om ons soort dienstverlening. Het geven van niet-medische zorg en aandacht aan ouderen die daarvoor zelf willen betalen, wordt steeds groter. We hebben inmiddels zeven vestigingen en willen de komende jaren verder uitbreiden naar 50 vestigingen. Die groei moet worden gefinancierd."

Home Instead Inc. is in 1994 in de Verenigde Staten van Amerika opgericht als franchise- organisatie en inmiddels in 17 landen actief. In Nederland startte Home Instead Thuisservice eind 2011. De service- en zorgdiensten worden geleverd vanuit lokale franchisevestigingen onder leiding van een eigen franchisenemer. Het starten van een vestiging kost tussen de € 75.000 en € 125.000. Dit startkapitaal wil Home Instead de franchisenemer lenen. Te financieren uit het Home Instead Obligatieprogramma.

De uit te geven obligaties hebben een nominale waarde van € 1.000 en kennen een rentepercentage van 6%. De looptijd bedraagt vier jaar. De franchisenemer begint in het derde en vierde jaar met de aflossingen.

Over Home Instead Thuisservice
Home Instead Thuisservice is de Nederlandse tak van het van oorsprong Amerikaanse Home Instead Senior Care. Ruim duizend franchisenemers biden wereldwijd dit concept aan in zeventien landen. De Nederlandse organisatie telt inmiddels zeven vestigingen.

Via haar CAREGivers biedt Home Instead Thuisservice aan senioren op particuliere basis niet-medische diensten zoals 'metgezelschap', hulp in en om het huis en persoonlijke verzorging bij bijvoorbeeld douchen en aankleden. Verder ondersteunen de CAREGivers mensen met chronische ziekten en cognitieve stoornissen zoals de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Ze zijn ook ervaren in het bieden van persoonsgerichte hulp in de laatste levensfase.
Meer informatie: homeinstead.nl.

Over Zorgobligatie.nl
Het obligatieprogramma is opgezet in samenwerking met Zorgobligatie.nl. Dit platform waar zorginstellingen en investeerders elkaar ontmoeten wil de steeds groter wordende financieringskloof in de zorg overbruggen.
Organisaties met goede plannen komen onvoldoende aan bod bij de bank. Hierdoor stagneert innovatie. Dankzij Zorgobligatie.nl kunnen zorgorganisaties blijven investeren in kwaliteit, toegankelijkheid en transparantie. Daar staat tegenover dat investeerders en beleggers tegen een laag risico en met een redelijk rendement kunnen investeren in de Nederlandse zorgsector.
Meer informatie: Zorgobligatie.nl.