Beeld bij dienst omgevingscommunicatie
Beeld bij dienst omgevingscommunicatie
Geplaatst op

Omgevingscommunicatie

Grote projecten in de infrastructuur en de bouw kunnen niet zonder omgevingscommunicatie. Open en proactief in gesprek gaan met omwonenden en belangengroepen hoort bij deze tijd. Stakeholders vroegtijdig betrekken helpt het project op schema te houden. Ga met hen om de tafel. Maak inzichtelijk wat je van plan bent en luister goed naar wat betrokkenen zeggen. Verplaats je in het perspectief van degenen die zorgen hebben over de mogelijke gevolgen van wat er ophanden is.

Stakeholders

Van Luyken weet wat er komt kijken bij omgevingscommunicatie. In essentie gaat het om het serieus nemen van de stakeholders. De mondige burger verwacht ook niet anders. Door in gesprek te gaan en aandacht en uitleg te geven, neem je ongerustheid weg en verklein je weerstand.

Zorgvuldige omgevingscommunicatie is ook voor gemeenten van groot belang. Zij helpt om de komst van een ggz-instelling, azc of windmolenpark in goede banen te leiden. Burgers die zich gehoord weten, zullen eerder openstaan voor argumenten.

A tot Z

Wij organiseren de omgevingscommunicatie graag van a tot z voor jou. Van het opstellen van een communicatieplan tot het schrijven van bewonersbrieven, van het houden van informatiebijeenkomsten tot het opzetten van een telefonisch meldpunt, van het organiseren van (pers)excursies tot het optreden als woordvoerder. Eerder verzorgden we omgevingscommunicatie bij grote woningbouwprojecten en infrastructurele projecten in Nederland.

Categorieën Wat bieden we nog meer?