Geplaatst op

Mentorschap Nederland

Mediamanagement
Communicatiecampagnes
Interim-communicatie
Corporate communicatie

De vraag

Dat mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen, een mentor kunnen krijgen is lang niet bij iedereen bekend. Ook niet bij zorgprofessionals. Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en veranderingen in de zorg, raken steeds meer mensen de regie over hun leven kwijt en de behoefte aan mentoren toe. Des te meer reden om aandacht te vragen voor dit maatschappelijke vraagstuk. Hoe hebben we hier vorm aan gegeven?

Het antwoord

Samen met Mentorschap Nederland organiseren we jaarlijks een campagne. Enerzijds om het publiek en de zorgprofessionals beter bekend maken met deze beschermingsmaatregel en anderzijds om de werving van (vrijwillige) mentoren te stimuleren. Belangrijk onderdeel van de campagne is een radiocommercial waarin een mentor vertelt waarom zij dit vrijwilligerswerk doet. Daarnaast brengen we het werk van de mentor onder de aandacht op social media en zorgen we voor publiciteit in dagbladen, radio- en tv-programma’s.

Het resultaat

De meerjarige campagne heeft geleid tot meer aanmeldingen van (vrijwillige) mentoren. Ook de bekendheid van mentoren bij zorgprofessionals is toegenomen. Voortzetting is noodzakelijk, aangezien het aantal mensen dat ondersteuning krijgt van een mentor, sterk is gegroeid. Daarom is ook dit jaar campagne gevoerd voor de werving van mentoren. Luister hier naar het radiospotje. In het radiospotje vertelt cliënte Anja wat het hebben van een mentor voor haar betekent. “Door mijn beperking heb ik moeite met het nemen van beslissingen. Ik heb geen familie die mij daarbij kan helpen. Mijn mentor Saskia is mijn vertrouwenspersoon en helpt mij bij het nemen van de nodige beslissingen.”

Categorieën Voor wie werken we nog meer?