Geplaatst op

Een communicatiestrategie is als een bouwproject

Vergelijk het ontwikkelen van een communicatiestrategie met een bouwproject. De aannemer begint niet lukraak met bouwen. Daar gaat een intensief traject tussen hem, de opdrachtgever en de architect aan vooraf. In dit traject maken zij gezamenlijk een aantal strategische keuzes op grond waarvan de bouw van start gaat.

Het begint bij de architect die de wensen van de opdrachtgever verbeeldt. Welke uitstraling wil de opdrachtgever aan het gebouw meegeven en waarom? Maar ook, wat is hij met het gebouw van plan, nu en in de toekomst? Deze analysefase is misschien wel de meest cruciale fase in een succesvolle realisatie van een bouwproces. De architect formuleert de doelstellingen van de opdrachtgever en gaat daarna aan de slag met een ontwerp.

Vervolgens breekt de ontwerpfase aan. De architect doet voorbereidend onderzoek (checkt de omgeving, stakeholders, wettelijke mogelijkheden) en ontwikkelt een plan. Hij denkt autonoom, komt met creatieve ideeën en laat zich (in eerste instantie) niet beperken door budgettaire kaders van de opdrachtgever. Hij zet zijn visie in grove schetsen op papier en stelt zich de materialen voor die aansluiten bij zijn visie.

Als het gaat om het ontwikkelen van een communicatiestrategie, is mijn grootste tip: pas op de valkuil om meteen in middelen te denken. Of in budgettaire beperkingen. Laat je leiden door de stip op de horizon en creatieve ideeën. Pel die vervolgens af tot een realistisch plan dat tegemoetkomt aan de financiële draagkracht van de opdrachtgever. Houd daarbij wel steeds de communicatiedoelstellingen voor ogen.

De architect stuurt de aannemer zijn ontwerp en vraagt hem om offerte uit te brengen. Als de prijs te hoog uitvalt, dan maakt de opdrachtgever in samenspraak met de architect keuzes zonder het ontwerp én daarmee de doelstellingen tekort te doen. De opdrachtgever gaat akkoord met de nieuwe offerte: de bouw gaat van start.

Samenvattend, het doorlopen van de analyse- en ontwerpfase leidt tot een doel- en resultaatgerichte communicatiestrategie die bijdraagt aan de ambities van de organisatie. Het is belangrijk om de communicatiestrategie samen met relevante afdelingen te ontwikkelen, zodat iedereen achter de strategie staat en deze uitdraagt. Ook voor de communicatieafdeling geeft een door de directie gedragen strategie houvast: de stip op de horizon is gedefinieerd, evenals de stappen die moeten worden gezet om daar samen te komen.

Bijdrage van Youssef Eddini in het nieuwste boek van Betteke van Ruler Handboek communicatiestrategie – Agile methode voor strategieontwikkeling.

Categorieën Wat vinden we nog meer?