Diensten

Betrokken adviseur

Heeft u een soortgelijk vraagstuk? Neem dan contact met ons op.

Monique Haras


Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders

De vraag

De Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) is daar een mooi voorbeeld van. Tien jaar na de oprichting ziet het speelveld er zo anders uit dat de leden zich afvragen wat hen nog bindt. Waar staat hun branchevereniging voor? Hoe luiden de ambitie en missie voor de komende jaren?

Het antwoord

Het resultaat