Diensten

Betrokken adviseur

Heeft u een soortgelijk vraagstuk? Neem dan contact met ons op.

Monique Haras


Mentorschap Nederland

De vraag

Het publiek weet niet dat mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen, een mentor kunnen krijgen. Ernstiger is dat ruwweg de helft van de zorgprofessionals het ook niet weet. De behoefte aan mentoren neemt de komende jaren toe door wijzigingen in de zorg en vergrijzing van de bevolking. Een groot aantal ouderen zal door ziekte of aandoeningen de regie over hun leven kwijtraken, terwijl een groeiende groep kind noch kraai heeft. Reden genoeg om meer voorlichting te geven. Hoe kunnen we dit vorm geven?

Het antwoord

Het resultaat