Mentorschap doet ertoe!
Kwetsbare mensen krijgen ondersteuning om zelf regie over hun leven te houden

18 augustus 2016

Utrecht – Mensen kunnen door ziekte of beperking soms niet goed voor zichzelf opkomen. Een mentor helpt hen de regie over hun leven te houden. Deze beschermingsmaatregel is vrij onbekend. Daarom start Mentorschap Nederland samen met de aangesloten stichtingen de campagne Mentorschap doet ertoe! Vanaf maandag zijn op de publieke zenders radiospotjes te horen waarin een mentor vrijwilligers oproept om ook mentor te worden. "We hopen vele nieuwe mentoren te werven, want hun werk maakt het verschil", zegt Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland.

De spotjes voor mentorschap zijn van maandag 22 augustus tot en met 4 september te horen op NPO Radio 1, NPO Radio 2 en NPO Radio 4.

Bij Mentorschap Nederland zijn regionale stichtingen aangesloten die vrijwilligers selecteren, trainen en begeleiden als mentor. Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde, vertegenwoordiger van zijn cliënt. De stichtingen zien veel vragen bij zieken en ouderen die zelfstandig wonen, maar dat eigenlijk niet meer aankunnen. "Vooral voor mensen zonder partner of kinderen doet de mentor ertoe. Dan heeft de cliënt iemand die naast hem staat in het keukentafelgesprek met de gemeente of bijvoorbeeld meegaat naar de dokter", licht Heinsbroek toe. Mentoren behartigen niet alleen de belangen van thuiswonende kwetsbare burgers, maar ook van bewoners van instellingen. Ook zij kunnen lang niet altijd terugvallen op familie of een sociaal netwerk.

Groei behoefte mentoren
De behoefte aan mentoren groeit en dat blijft de komende jaren zo. Veranderingen in de zorg leiden ertoe dat mensen met dementie, een verstandelijke of psychische beperking er alleen voor staan. Zij kunnen niet zo makkelijk meekomen in de zelfredzame samenleving. Heinsbroek: "Dat kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld bij de keuze voor een medisch noodzakelijke ingreep of een verhuizing." Een mentor kan in deze gevallen een goede oplossing zijn. De mentor denkt mee over persoonlijke zaken van zijn/haar cliënt als verzorging, verpleging of een medische behandeling. Als het nodig is, kan de mentor beslissingen nemen voor de cliënt.

Campagne
De campagne Mentorschap doet ertoe! beoogt zowel mentoren te werven als de bekendheid bij zorgaanbieders en publiek te vergroten. Marinka de Haan vertelt in het radiospotje wat zij als mentor doet. "Ik kan iedereen aanraden een mentorschap aan te gaan: dankbaar vrijwilligerswerk dat je meestal kunt doen op de momenten dat het je zelf uitkomt. Het is heel bijzonder om zo veel te kunnen betekenen voor een 'vreemde'! Mijn cliënt is nu allang niet meer 'slechts' mijn cliënt, maar een wezenlijk deel van mijn leven."

Mentorschap Nederland
Mentorschap Nederland is een vereniging van twaalf regionale stichtingen. Zij maken vrijwillig mentorschap mogelijk. De mentoren worden met zorg gekoppeld aan hun cliënten en geven vanuit persoonlijke betrokkenheid tijd en aandacht. Daardoor kunnen zij het welbevinden van hun cliënt goed volgen en voor hen opkomen. De regionale coördinatoren werven en trainen mentoren, koppelen hen aan cliënten en geven deskundige begeleiding in de praktijk. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderschrijft het belang van mentorschap en draagt bij aan de financiering van de landelijke organisatie.