Nederland pakt werkstress aan

04 november 2015

Leiden – Een goede gezondheid is belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Op dit moment is werkstress één van de belangrijkste veroorzakers van werkgerelateerde klachten en ziekten. Een aanpak tegen werkstress loont in het perspectief van duurzame inzetbaarheid. Preventie van werkstress is daarom het thema in de Week van de Werkstress, die plaatsvindt van 16 tot en met 19 november. De themaweek wordt georganiseerd in het kader van de vierjarige campagne 'Herken de druppel: check je werkstress'.

Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het werk willen samen met werkgevers en werknemers werkstress bespreekbaar maken en aanpakken. Het genereren van landelijke aandacht voor dit thema is het doel van de week. Werkgevers en werknemers worden opgeroepen om werkstress op de agenda te zetten en in actie te komen.

Check je Werkstress-congres
De Week van de Werkstress start met het 'Check je Werkstress-congres'. Minister Asscher is hierbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst staan jonge werkende mensen centraal. Zij hebben de hoogste kans om een burn-out te krijgen. Heb je eenmaal een burn-out gehad, dan heb je een verhoogde kans op een tweede. Tijdens de overige dagen van de themaweek staat iedere dag een ander onderwerp centraal, zoals 'check je beweging' en 'check je gesprek'.

Eén miljoen mensen met stress
Bijna één miljoen mensen in Nederland lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische signalen (bron: campagnebrochure Herken de druppel: check je werkstress). Dat is veel en daar moet iets aan worden gedaan. Veel werknemers met stressklachten door het werk zitten ziek thuis. Dit brengt enorme kosten met zich mee. Volgens onderzoekers werkzaam voor de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) gaat het in Nederland op jaarbasis om 20 miljard euro.

Over EU-OSHA
EU-OSHA draagt eraan bij dat Europa een veiligere, gezondere en productievere plaats wordt om te werken. Het Agentschap verricht onderzoek naar gezondheid en veiligheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Ook organiseert het Europese bewustwordingscampagnes. Het Agentschap, dat in 1996 is opgericht door de Europese Unie en is gevestigd in Bilbao (Spanje), brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de regeringen van lidstaten, werkgevers- en werknemersorganisaties en vooraanstaande deskundigen uit de 28 lidstaten van de EU en daarbuiten bijeen.

Over het Nederlands Focal Point
Het Nederlands Focal Point vertegenwoordigt EU-OSHA in Nederland. De coördinatie en uitvoering is door het ministerie van SZW neergelegd bij TNO.

Over de campagne 'Herken de druppel: check je werkstress'
De campagne is op 13 mei 2014 afgetrapt door minister Lodewijk Asscher. Het doel van de campagne is het voorkomen van ziekte en (langdurige) arbeidsuitval door psychosociale risico's in bedrijven en organisaties. Focus daarbij is het vergroten van leiderschap bij managers enerzijds en de mentale weerbaarheid, het werkplezier en de arbeidsproductiviteit van werkenden anderzijds. De gevolgen raken zowel werkgevers als werknemers, en het is dus zaak dat zij dit samen oppakken. De nadruk in de campagne ligt op de onderwerpen werkdruk en werkstress.