Campagne moet belangstelling voor mentorschap vergroten

20 augustus 2015

Te weinig Nederlanders bekend met belang maatschappelijke rol mentor

Utrecht, 20 augustus 2015 – Te weinig Nederlanders weten dat zij mentor kunnen worden voor iemand die door ziekte of beperking niet voor zichzelf kan opkomen. Daarom start Mentorschap Nederland samen met de aangesloten stichtingen de campagne Mentorschap helpt! Vanaf aanstaande maandag zijn op de publieke zenders radiospotjes te horen waarin Nederlanders worden opgeroepen zich aan te melden als mentor. De radiocampagne loopt door tot en met 6 september.

De spotjes voor mentorschap zijn te horen op NPO Radio 2 en NPO Radio 4. Ook een groot aantal regionale zenders doet mee: RTV Noord-Holland, Omroep West, RTV Rijnmond, Omroep Zeeland, Omroep Brabant, L1, Omroep Gelderland, RTV Oost, RTV Drenthe, Omroep Fryslân, RTV Noord, Omroep Flevoland en RTV Utrecht.

Regionale stichtingen selecteren, trainen en begeleiden vrijwilligers die als mentor de belangen van hun cliënt behartigen. Zij merken ook dat de maatregel mentorschap nog te weinig bekend is in zorginstellingen en dat nog te veel mensen thuis en in verpleeghuizen wonen zonder vertegenwoordiging, terwijl ze dat wel nodig hebben. De campagne Mentorschap helpt! beoogt zowel mentoren te werven als de bekendheid bij zorgaanbieders en het brede publiek te vergroten.

Zonder partner of familie
De komende jaren groeit de behoefte aan mentoren. Steeds meer mensen met dementie, een verstandelijke of een psychische beperking staan er alleen voor. Zij kunnen niet meekomen in de zelfredzame samenleving en hebben geen partner, zoon of dochter die voor hen opkomt. Een mentor kan dat wel. Die denkt mee over persoonlijke zaken als verzorging, verpleging of een medische behandeling. Zo nodig kan de mentor beslissen voor de cliënt.

In het radiospotje vertelt Marinka de Haan wat zij als mentor doet. Zij roept anderen op zich ook aan te melden. De campagne vergroot de bekendheid van mentorschap. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer mentoren voor al die mensen die de hulp van een mentor heel hard nodig hebben. De mentoren van de organisatie ondersteunen op dit moment ruim 1.500 cliënten. Gelet op de behoefte aan vertegenwoordiging wil Mentorschap Nederland dit aantal uitbreiden met 20% per jaar.

Wettelijke maatregel
De veranderingen in de zorg leiden ertoe dat een groot aantal kwetsbare mensen langer zelfstandig blijft wonen. "Dat kan tot problemen leiden voor mensen die geen familie of netwerk hebben, bijvoorbeeld bij de keuze voor een medisch noodzakelijke ingreep", zegt Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland. "Een mentor helpt de nodige beslissingen te nemen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarbij dienen de wensen en belangen van de cliënt als leidraad."
Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde, vertegenwoordiger, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn cliënt. Hij of zij helpt de cliënt de regie over zijn leven te houden. Mentorschap Nederland bevordert de goede uitvoering van de wettelijke beschermingsmaatregel. De organisatie heeft een landelijke kennis- en steunfunctie voor de regionale stichtingen die het mentorschap coördineren.

Mentorschap Nederland
Mentorschap Nederland is een vereniging van twaalf regionale stichtingen. Zij maken vrijwillig mentorschap mogelijk voor mensen die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. De mentoren worden met zorg gekoppeld aan hun cliënten en geven vanuit persoonlijke betrokkenheid tijd en aandacht. Daardoor kunnen zij goed het welbevinden van hun cliënt volgen en voor hen opkomen. De regionale coördinatoren werven en trainen mentoren, koppelen hen aan cliënten en geven deskundige begeleiding. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderschrijft het belang van mentorschap en draagt bij aan de financiering van de landelijke organisatie.