Inleverpunten lege batterijen worden steeds beter gevonden

18 juni 2015

Steeds meer mensen gebruiken de inleverpunten van Stibat (Stichting Batterijen) om hun lege batterijen in te leveren. Met name de supermarkten zijn in trek. De chemokar wordt steeds minder populair. Dit blijkt uit een onderzoek van Panteia in opdracht van Stibat.

Supermarkten steeds populairder
Uit het onderzoek blijkt dat consumenten vaker de inleverpunten van Stibat gebruiken voor het gescheiden inleveren van batterijen. Het aandeel van de supermarkten ging omhoog van 26 procent in 2003 naar 62 procent in 2015. De chemokar wordt steeds minder populair: in 2015 maakte 5 procent van de inleveraars hier nog gebruik van. Stibat beschikt inmiddels over ruim 24.000 inleverpunten voor lege batterijen, onder andere bij supermarkten, doe-het-zelfzaken en speelgoed-, elektronica- en fotowinkels.

Man of vrouw, oud of jong, hoog of laagbouw
De leeftijd van de consument en het huishoudtype hangen nauw samen met het inlevergedrag: ouderen leveren vaker hun lege batterijen gescheiden in, net als huishoudens zonder kinderen. Ook het type huis heeft een relatie met het inlevergedrag: bewoners van hoogbouw leveren minder vaak hun lege batterijen in. Vrouwen blijken het meeste belang te hechten aan het gescheiden inleveren van de lege batterijen.

Bewaarplek voor lege batterijen
Steeds meer consumenten gebruiken thuis een vaste plek om hun lege batterijen te bewaren. Tussen 2003 en 2015 nam dit percentage toe van 74 naar 84 procent. De meest genoemde vaste plek is een speciaal potje, zakje of bakje. Het hebben van een vaste plek heeft een duidelijke positieve relatie met het gescheiden inleveren van lege batterijen.

Inventarisatieonderzoek: 2003-2015
Sinds 2003 voert Stibat elke drie jaar een onderzoek uit naar het batterijenverbruik in huishoudens. Steeds meer mensen gebruiken batterijen. In totaal bezitten Nederlanders in 2015 maar liefst 850 miljoen (omgerekend 113 per huishouden). In 2003 bezat een huishouden 71 batterijen. Een duidelijk teken van de verbatterijisering van de maatschappij.

Over Panteia
Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Panteia ondersteunt beleidsmakers bij het formuleren, monitoren en evalueren van beleid dat de gewenste gedragsveranderingen van hun doelgroepen op een efficiënte en effectieve wijze teweegbrengt. Dit zowel voor overheden, non-profitorganisaties als voor het bedrijfsleven: regionaal, nationaal én internationaal.

Over Stibat
Stibat (Stichting Batterijen) organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van lege batterijen in Nederland. In 1995 richtten batterijenproducenten en -importeurs Stibat op om aan de wettelijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen. In twintig jaar tijd bouwde de stichting een landelijk dekkend inzamelnetwerk op bij winkels en scholen. Dankzij dit netwerk en de samenwerking met professionele partners zamelt Stibat jaarlijks negen van de tien afgedankte batterijen gescheiden in. Stibat biedt dè oplossing voor het verantwoord inzamelen en recyclen van batterijen. Kijk voor meer informatie op de websites van Stibat en Lege Batterijen.