Stibat pakt samen met WorldLoop Afrikaanse e-waste aan

30 april 2015

Zoetermeer - Sinds begin 2015 ondersteunt Stibat (Stichting Batterijen) het initiatief van WorldLoop om ook in Afrika afgedankte batterijen op verantwoorde wijze te recyclen. Stibat werkt mee aan een project van de internationale non-profitorganisatie en helpt bij de inzameling, sortering en recycling. Het gaat specifiek om batterijen die bij de ontmanteling van elektrische apparaten vrijkomen, in met name Kenia. Zo zet Stibat haar expertise niet alleen in Nederland in, maar ook ver daarbuiten.

WorldLoop heeft als doel de negatieve milieueffecten van ICT-projecten in ontwikkelingslanden te minimaliseren. Stibat is hét kenniscentrum in Nederland op het vlak van veilige en verantwoorde batterijeninzameling. Dankzij jarenlange ervaring kan de stichting WorldLoop optimaal ondersteunen. Via het programma 'Changing the e-waste cycle' pakken Stibat en WorldLoop milieuproblemen in Afrika aan door het opzetten van een netwerk voor het recyclen van elektronisch afval (e-waste) en in het bijzonder de daarbij vrijgekomen batterijen.

Lokale aanpak & internationale expertise
Een lokale aanpak in combinatie met internationale expertise kenmerkt de projecten van WorldLoop. Zo staan bij de projecten de lokale inzameling en handmatige ontmanteling via formele en informele circuits van afval centraal. Daarbij steunt de organisatie op internationale kennis van recyclingtechnieken. Stibat levert kennis en expertise en ondersteunt lokaal de inzameling en veilige en verantwoorde scheiding van batterijen uit apparaten. De sortering en de verwerking van deze afgedankte batterijen gebeurt in Europa onder toezicht van Stibat. Zo ondersteunt Stibat de oprichting en inrichting van inzamel- en ontmantelcentra in Afrika (met name in Kenia). Deze centra zijn onder andere bedoeld voor de inzameling van batterijen uit elektrische apparaten.

Over WorldLoop
WorldLoop is een internationale non-profitorganisatie opgericht in 2009 door Close the Gap om daarmee invulling te geven aan haar beleid om geen afgedankte ICT en elektronische apparaten te storten, maar te zorgen voor een verantwoorde recycling aan het einde van de levenscyclus. Door het verstrekken van materialen en instructies om deze afgedankte producten zo milieuvriendelijk mogelijk te ontmantelen, verkleint WorldLoop het risico van schade voor milieu en gezondheid, terwijl tegelijkertijd de lokale economie wordt gestimuleerd. Centra's voor de inzameling, ontmanteling en verwerking van e-waste worden in toenemende mate opgericht in ontwikkelingslanden. De fracties die niet lokaal kunnen worden verwerkt, worden geëxporteerd naar Europa om daar op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke wijze te worden verwerkt.

Over Stibat
Stibat (Stichting Batterijen) organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van lege batterijen in Nederland. In 1995 richtten batterijenproducenten en -importeurs Stibat op om aan de wettelijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen. In twintig jaar tijd bouwden ze een landelijk dekkend inzamelnetwerk op bij winkels en scholen: overal waar je batterijen koopt, kun je ze kwijt! Inmiddels heeft Stibat ruim 24.000 inleverpunten. Dankzij dit netwerk en de samenwerking met professionele partners zamelt Stibat jaarlijks negen van de tien afgedankte batterijen gescheiden in. Alle ingezamelde batterijen worden gerecycled. Stibat biedt daarmee dè oplossing voor het verantwoord inzamelen en recyclen van batterijen. Meer informatie vindt u op de websites van Stibat en Lege Batterijen.