Mentorschap Nederland in voortbestaan bedreigd

10 april 2015

Petitie aan Tweede Kamer om steunfunctie voor mentorschap in stand te houden

Utrecht, 10 april 2015
Mentorschap Nederland wordt in zijn voorbestaan bedreigd. Het kabinet heeft de subsidieaanvraag afgewezen, waardoor de ondersteuning aan de regionale stichtingen die mentoren werven en begeleiden, gevaar loopt. Mentoren worden door de rechtbank benoemd om kwetsbare mensen te helpen bij besluiten over hun verzorging en verpleging. Ruim 600 mentoren hebben daarom een petitie getekend. Een afvaardiging van mentoren, coördinatoren en besturen komt dinsdag 14 april naar het Binnenhof om de precaire situatie van de landelijke organisatie onder de aandacht te brengen van de Vaste Kamercommissies Veiligheid en Justitie en VWS. Commissieleden krijgen een petitie aangeboden.

Bij Mentorschap Nederland zijn twaalf regionale stichtingen aangesloten. Zij leiden vrijwilligers op tot mentoren en koppelen hen aan mensen die door ziekte of beperking de regie over hun leven kwijt zijn. Deze regionale stichtingen zijn financieel zelfstandig. Mentorschap Nederland is het landelijk bureau dat zorgt voor kennisontwikkeling en kennisdeling, de kwaliteit bewaakt en voorlichting geeft. De regionale stichtingen doen een dringend beroep op het kabinet om structureel € 180.000 per jaar beschikbaar te blijven stellen voor de landelijke steunfuncties. De oproep volgt op het besluit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om het verzoek voor een financiële bijdrage niet te honoreren. Het landelijk bureau heeft zijn formatie al ingeperkt. Nu dreigt verdere afbouw van het bureau tot een onaanvaardbaar niveau.

Mentoren vertegenwoordigen cliënten die anders niemand hebben die voor hen opkomt. Dit is zeer belangrijk voor hun zelfredzaamheid in de huidige maatschappij. De landelijke kennis- en steunfunctie helpt bij goede uitvoering van het mentorschap en is ook nodig voor verdere groei en ontwikkeling.

Delegatie
De petitie wordt aangeboden door Anne Slingerland, directeur Mentorschap Midden Nederland, samen met enkele mentoren. Deze voelen zich gesteund door de regiobesturen die hun waardering voor het landelijk bureau in een gezamenlijke brief hebben uitgesproken. Namens de regiobesturen is Walter Bakx dinsdag aanwezig. Een groot aantal landelijke koepelorganisaties in de zorg heeft in een gezamenlijke brief ook opgeroepen tot behoud van het werk van Mentorschap Nederland.