Olie- en gassector houdt grootschalige oefening op land

26 november 2014

 Hulpdiensten in actie op gasproductielocatie Vermilion nabij Grou

Harlingen, 26 november 2014 - Nederlandse olie- en gasproducenten, verenigd in NOGEPA, en de Nederlandse overheid houden vandaag een gezamenlijke calamiteitenoefening op land. De oefening wordt gehouden op de productielocatie van Vermilion Oil & Gas Netherlands in Grou (gemeente Leeuwarden). Naast Vermilion hebben de Veiligheidsregio Friesland, Gemeente Leeuwarden, Wetterskip Friesland, Staatstoezicht op de Mijnen en Rijkswaterstaat een actieve rol in deze oefening.

De oefening wordt opgebouwd rond een scenario waarin tijdens onderhoudswerkzaamheden op de productielocatie Grou van Vermilion iets misgaat. De locatie is gelegen naast de A32 en de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle en op betrekkelijk korte afstand van het dorpscentrum van Grou. De verschillende hulpdiensten van de Veiligheidsregio Friesland (politie, brandweer, ambulances) komen tijdens de oefening in actie.

Het doel van de oefening is onder meer om als industrie en overheid gezamenlijk dit soort calamiteiten te lijf te gaan en een adequate afstemming op elkaars taken en verantwoordelijkheden in de praktijk te brengen. De olie- en gassector houdt jaarlijks oefeningen om na te gaan of de in de wetgeving vastgelegde procedures adequaat worden gevolgd en, in een gesimuleerde omgeving, ook werken.