Ruim 80 bemanningsleden gasproductieplatform aan land gebracht

02 oktober 2014

Olie- en gassector houdt grootschalige offshore-oefening

Den Helder, 2 oktober 2014 – Op het Marineterrein van Den Helder was het vanmorgen een drukte van belang. Ruim 80 bemanningsleden van één van de gasproductieplatforms van Total E&P Nederland in de Noordzee werden aan land gebracht. Negen van hen waren gewond. De aanlanding maakte onderdeel uit van een grootschalige calamiteitenoefening die de Nederlandse olie- en gasproducenten, verenigd in NOGEPA, samen met de Nederlandse overheid, de Kustwacht, de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de gemeente Den Helder en de Koninklijke Marine hielden.

 Persfoto Olie- en gassector houdt grootschalige offshore-oefeningOlie- en gassector houdt grootschalige offshore-oefening

Eén van de gewonden wordt aan land gebracht.

De calamiteit die werd geoefend, deed zich voor op een productieplatform van Total E&P Nederland, ruim 100 kilometer ten noordwesten van Den Helder. In het scenario was sprake van een ongeval bij onderhoudswerkzaamheden aan een gasput op het platform. Vier medewerkers raakten daarbij dusdanig gewond dat zij met een reddingshelikopter moesten worden opgehaald. Net als de aanlanding van de ruim 80 bemanningsleden op het Marineterrein werd ook de aankomst per helikopter van twee gewonden op Den Helder Airport geoefend. Als afsluiting van de oefening hield Total E&P Nederland aan het begin van de middag een persconferentie om een toelichting te geven op de gebeurtenissen.

De reddingsoperatie werd geleid door de Kustwacht, in nauwe samenwerking met Total E&P Nederland. Het calamiteitenteam van de gasproducent kwam op het hoofdkantoor van de onderneming in Den Haag in spoed bijeen om het incident zo snel mogelijk onder controle te krijgen. De inspanningen waren primair gericht op het in veiligheid brengen van de bemanning. Ook werd geoefend met informeren van de pers en familieleden van de bemanningsleden. Waarnemers van onder meer Staatstoezicht op de Mijnen en Rijkswaterstaat keken zowel in Den Haag als in Den Helder toe hoe de reddingsoperatie werd geleid en in hoeverre de afgesproken procedures bij dit soort calamiteiten werden gevolgd.

Doel van de oefening was onder meer om als industrie en overheid gezamenlijk dit soort calamiteiten te lijf te gaan en een adequate afstemming op elkaars taken en verantwoordelijkheden in de praktijk te brengen. De olie- en gassector houdt jaarlijks oefeningen om na te gaan of de in de wetgeving vastgelegde procedures adequaat worden gevolgd en, in een gesimuleerde omgeving, ook werken.