Nederland ruimschoots voorbij Europese doelstelling met inzameling lege batterijen

11 augustus 2014

Inzameling draagbare batterijen in 2013

Nederland haalde in 2013 ruimschoots de wettelijk vastgestelde inzameldoelstelling voor draagbare batterijen. Van de verkochte batterijen werd 43 procent ingezameld. Dat is meer dan de Europees vastgestelde doelstelling van 25 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Batterijen. Een belangrijke ontwikkeling in 2013 voor de stichting was de uitbreiding van de dienstverlening naar de categorie industriële batterijen. Zo legde Stibat de basis voor een inzamelstructuur van fietsaccu’s.
In de toekomst gaat Stibat zich nog meer toeleggen op deze oplossingen op maat.


In totaal zamelde Stibat vorig jaar 3.156.612 kilo batterijen in via de 23.571 inzamelpunten (dit naast de kca-structuur van de gemeenten). Alle batterijen zijn conform de recyclingregels verwerkt.

Kenniscentrum
Stibat bestaat inmiddels bijna twintig jaar en ontwikkelde zich in die tijd tot kenniscentrum op het vlak van batterijeninzameling. Zo is Stibat gevraagd een inzamelingssysteem op te zetten voor de fietsdealers die, vanwege de toegenomen populariteit van elektrische fietsen, steeds vaker afgedankte fietsaccu’s aangeboden krijgen. In 2013 legde de organisatie de basis voor dit nieuwe systeem. Deze dienstverlening is een treffend voorbeeld van een maatwerkoplossing, waar Stibat zich in de toekomst nog sterker op wil richten.

Actieve fans
Een belangrijke taak van Stibat is het informeren van consumenten over het nut en de noodzaak van inzameling en het vergroten van de bekendheid van de inzamelpunten. Sociale media spelen hierbij in toenemende mate een belangrijke rol. In 2013 was het bereik via sociale media groot. Zo had de Facebookpagina van Lege Batterijen 43.258 fans en het online magazine Greenzine 44.544 fans. Met het grote aantal actieve fans staat Stibat op de zevende plaats van Nederlandse non-profitorganisaties.

2 miljoen zakjes
Verder blijkt de actie ‘Doe mee en win!’ nog steeds buitengewoon populair: maar liefst één derde van de door Stibat ingezamelde batterijen is in zakjes van tien batterijen in de inzamelton gedeponeerd. Dat is de voorwaarde voor consumenten om aan de actie mee te kunnen doen. Op die manier zijn ruim 2 miljoen zakjes met minimaal tien batterijen ingeleverd!

Over Stibat
Sinds 1995 organiseert Stibat de inzameling en recycling van lege batterijen in Nederland. Dit doet de stichting in opdracht van producenten en importeurs van batterijen. Om dat goed te kunnen doen, bouwde Stibat de afgelopen vijftien jaar een landelijk dekkend inzamelnetwerk op bij winkels en scholen; dit in aanvulling op de gemeentelijke kca-structuur. Consumenten kunnen afgedankte batterijen bij de ruim 23.000 inleverpunten op eenvoudige wijze kwijt. Alle ingezamelde batterijen worden gerecycled. Meer informatie vindt u op de websites van Stibat en Lege Batterijen.

Ons jaarverslag 2013 vindt u hier.