Betalingsrisico's nemen verder toe in 2014

21 mei 2014

DEN HAAG – Bijna de helft van het Nederlandse bedrijfsleven (46%) ziet het betaalgedrag in 2014 in het geheel niet verbeteren en verwacht dat de betalingsrisico's verder zullen toenemen.

Dit blijkt uit de voor Nederland opgestelde Risico Index 2014. Het is een uitgewerkte analyse van de vorige week door Intrum Justitia uitgebrachte European Payment Index 2014 naar het betaalgedrag in Europa.

De 46% is gelijk aan het gemiddelde voor Europa. In Portugal verwacht 82% van het bedrijfsleven dat betalingsproblemen van bedrijven verder zullen toenemen. Ook Griekenland (74%), Spanje (65%) en Italië (65%) scoren hoog. Onder dat gemiddelde van 46% zitten Denemarken, Zweden en Noorwegen. Bedrijven in Duitsland, Frankrijk en Polen zijn een stuk pessimistischer geworden over de betalingsrisico's dan een jaar geleden.

Managing Director Tom Garssen van Intrum Justitia Nederland: "De recessie in Europa mag dan officieel voorbij zijn, maar zij heeft wel een spoor van vernieling achtergelaten onder de bedrijven in Europa en daarbuiten. Over de gehele linie genomen is het Europese bedrijfsleven sinds 2009 niet meer zo somber geweest over de risico's van ondernemen. En dat was een jaar waarin alle seinen op rood stonden wat betreft toekomstverwachtingen. Het is van het grootste belang dat het bedrijfsleven snel zijn creditmanagement op orde heeft, zodat de liquiditeitspositie kan verbeteren. Dat geeft houvast en vertrouwen in de toekomst."

Gevolgen van de recessie in Nederland
De effecten van de wereldwijde recessie zijn in Nederland nog duidelijk zichtbaar. Gevraagd naar de impact van de recessie op hun onderneming in 2014, verwacht
• 66% van de respondenten (61% in 2013) dat hun klanten nog later zullen betalen;
• 55% (50% in 2013) denkt dat zijn liquiditeit verder zal afnemen;
• 41% (38% in 2013) verwacht niet te zullen groeien (organisch);
• 45% (41% in 2013) verwacht verdere kredietbeperkingen bij leveranciers.

Wetgeving
Op grond van de Europese Richtlijn Achterstallige Betaling is de Nederlandse wetgeving aangepast en hebben bedrijven het recht om bij te late betalingen € 40 te claimen en minimaal 8% rente over het factuurbedrag te berekenen. Uit de Risico Index 2014 blijkt dat de Nederlandse bedrijven hiervan weinig gebruikmaken. 85% van de respondenten gaf aan geen gebruik te maken van de nieuwe wetgeving inzake late betalingen. 5% maakt er altijd gebruik van en 10% soms.

Op de vraag waarom ze geen gebruik maakten van deze wet, om op deze manier de kosten voor late betalingen terug te vorderen, gaf 36% aan de wet niet te kennen, 49% wil de relatie met zijn klant niet op het spel zetten, terwijl 15% ervan uitgaat sowieso niet betaald te zullen krijgen.

----------------------------------------------------------------------
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie en het rapport over de Risico Index 2014 kunt u contact opnemen met:
Marielle van Bemmel
Tel: +31 (0)70 452 71 31
Mobiel: +31 (0)6 15 269 767
E-mail: m.vanbemmel@nl/intrum.com

----------------------------------------------------------------------

Intrum Justitia
Intrum Justitia is toonaangevend in Europa op het gebied van Credit Management Services (CMS). Zij biedt een uitgebreid pakket aan creditmanagementdiensten, inclusief de aankoop van vorderingen, die de cashflow en lange termijn winstgevendheid van klanten zichtbaar verbeteren. Intrum Justitia is opgericht in 1923 en heeft ruim 3.600 medewerkers in 20 landen. De geconsolideerde omzet bedroeg ongeveer SEK 4,6 miljard in 2013. Intrum Justitia AB is sinds 2002 genoteerd aan de NASDAQ OMX Stockholm.
Intrum Justitia Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso Ondernemingen (NVI) en beschikt over het Incasso Keurmerk van de NVI, dat periodiek wordt getoetst door het (onafhankelijke) Keurmerk Instituut.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.intrum.nl.

----------------------------------------------------------------------