Intrum Justitia EPI 2014. Betalingsachterstanden zijn mede oorzaak van hoge werkloosheid in Europa.

12 mei 2014

Betalingsachterstanden zijn mede oorzaak van hoge werkloosheid in Europa

• Te late betalingen en het niet betalen van rekeningen zorgen ervoor dat 40% van het Europese bedrijfsleven overweegt geen nieuw personeel aan te nemen in 2014.
• Een op de vier bedrijven in Europa heeft in 2013 personeel moeten ontslaan omdat debiteuren te laat of niet betalen.
• Het Europese bedrijfsleven heeft in 2013 € 360 miljard aan oninbare vorderingen moeten afschrijven; 3,1% van de omzet. In 2012 werd 3,0% van de omzet als niet inbaar afgeschreven. Volgens voorzichtige schattingen komt deze € 360 miljard overeen met de gemiddelde loonkosten van 8 miljoen banen.
• Bijna drie van de vier bedrijven in Europa (72%) zegt weinig of geen positief effect van het economisch herstel te merken.
• Een meerderheid van de respondenten in alle 31 onderzochte landen in Europa dringt aan op extra overheidsmaatregelen die het algemene economische klimaat moeten verbeteren.

DEN HAAG, 12 mei 2014 – Het Europese bedrijfsleven merkt weinig of niets van een algehele economische opleving. Betalingsachterstanden, bij de bedrijven zelf en bij hun klanten, bezorgen de ondernemingen in Europa nog steeds grote problemen. Dit blijkt uit de European Payment Index (EPI) 2014, het jaarlijkse onderzoek van Intrum Justitia naar het betaalgedrag van het Europese bedrijfsleven.

Managing Director Tom Garssen van Intrum Justitia Nederland: "Bedrijven hebben voor de achtste keer in successie moeten afschrijven op dubieuze debiteuren. In Nederland is 2,7% van de omzet als oninbaar afgeboekt. Voor geheel Europa is dat 3,1% wat neerkomt op een bedrag van € 360 miljard. Stel je eens voor wat je met dat bedrag kunt doen? Je zou er jaarlijks 8 miljoen banen mee kunnen creëren. Vandaar dat credit management zo belangrijk is. Europa zou er heel wat gezonder voorstaan als rekeningen op tijd worden betaald."

Te late betalingen remmen groei van onderneming
Een ruime meerderheid (55%) van de Europese ondernemingen zegt ernstige nadelen te ondervinden van het te laat en niet betalen van hun facturen. 36% van de ondervraagde ondernemers noemt te late betalingen een bedreiging voor het voortbestaan van hun bedrijf. Een op de twee bedrijven zegt dat late en niet betalingen verdere groei van hun bedrijf in de weg staan.

Economisch herstel wordt nauwelijks gevoeld
Zeer weinig Europese bedrijven zien op dit moment tekenen van economisch herstel. 72% van de respondenten heeft de eerste maanden van 2014 niets van een opleving in de economie gevoeld of gezien.
Wat dit betreft bestaan er tussen de verschillende Europese landen grote verschillen. In IJsland zegt slechts 1% van de ondernemers iets van een opleving in de economie te hebben gemerkt. In Zweden en Hongarije is dit 2%. Positiever zijn de ondernemers in Duitsland (37%), Nederland (36%) en Spanje (30%); zij merken al wel iets dat op een economische opleving zou kunnen lijken.

European Payment Index 2014
Het onderzoek werd gelijkertijd in 31 Europese landen, plus Turkije en Rusland, uitgevoerd; een geschreven onderzoek in de taal van het land. Het onderzoek werd gehouden in de eerste drie maanden van 2014. Het is dit jaar voor de tiende keer dat Intrum Justitia dit onderzoek uitvoert. Dit keer hebben ruim 10.000 bedrijven aan het onderzoek meegedaan.
De analyse van de antwoorden werd centraal uitgevoerd conform vooraf bepaalde richtlijnen. Alle informatie is geverifieerd en onzekerheden werden niet opgenomen in de evaluatie. Anoniem ingevulde vragenlijsten zijn uit de onderzoeksresultaten verwijderd.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie en het complete EPI-rapport kunt u contact opnemen met:
Marielle van Bemmel
Tel: +31 (0)70 452 71 31
Mobiel: +31 (0)6 15 269 767
E-mail: m.vanbemmel@nl.intrum.com