Scheiding leidt tot geldproblemen

15 januari 2014

"De kosten nemen toe omdat twee huishoudens ontstaan"

Den Haag – Mensen krijgen veel voor hun kiezen tijdens een scheiding. Emotioneel en organisatorisch heeft het een enorme impact. Maar vlak ook de financiële klap niet uit. Opeens verandert de (gezins)situatie en hebben beide partijen minder geld te besteden. Vaak het begin van financiële ellende. Dit blijkt uit onderzoek van Intrum Justitia, waarin 62% van de Nederlanders een scheiding benoemt als het begin van geldproblemen.

Uit de statistieken blijkt dat januari een maand is waarin veel scheidingen worden aangevraagd. Vaak vormen teleurstellend verlopen feestdagen de beruchte druppel die de emmer met relatieproblemen doet overlopen en besluiten mensen daarna definitief een einde aan de relatie te maken. Reden voor Intrum Justitia om nu extra aandacht te besteden aan de financiële gevolgen.

"Iedere dag komen wij met mensen in contact die door een scheiding in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Zo drukt met het betalen van kinder- en partneralimentatie een scheiding enorm op de maandelijkse lasten. Het vraagt om een aanpassing in betaalgedrag en levensstandaard. En hier gaat het vaak mis", aldus Edwin Prevoo, managing director van Intrum Justitia in Nederland.

Uit het consumentenonderzoek van Intrum Justitia blijkt dat ook op Europees niveau mensen een scheiding een belangrijke veroorzaker van geldproblemen vinden. Zwitserland en Oostenrijk vormen met respectievelijk 72% en 69% de koplopers. Nederland volgt dus met 62%. Wij worden op de voet gevolgd door onze buren: Duitsland (60%) en België (59%).

"De basis voor de geldproblemen wordt veroorzaakt door de huidige wetgeving", zegt Prevoo. Hierin staat dat de levensstandaard tijdens het huwelijk het uitgangspunt is bij de bepaling van de hoogte van de partneralimentatie. "Na de scheiding mag het inkomen dan hetzelfde zijn, maar de kosten zijn wel toegenomen omdat twee huishoudens zijn ontstaan." Prevoo noemt het verstandig dat de Tweede Kamer nadenkt over een wetswijziging. Op 20 juni 2013 hebben D66, VVD en PvdA een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot vereenvoudiging en verkorting van de partneralimentatie. Hier staat onder andere in dat maximaal vijf jaar in plaats van twaalf jaar alimentatie moet worden betaald. Prevoo: "Als niet alleen de duur maar ook de grondslag wordt gewijzigd, kan veel financieel leed worden voorkomen."

Intrum Justitia
Intrum Justitia is een Europese financiële dienstverlener gespecialiseerd in end-to-end Credit Management Solutions, betaaldiensten en Financial Services. Intrum Justitia biedt diensten om de risico's van late betalingen op te sporen, te reduceren, te incasseren en over te nemen en daarmee de cashflow en winstgevendheid van haar klanten meetbaar te verbeteren. Intrum Justitia is opgericht in 1923, telt 3.500 werknemers verspreid over twintig landen. Intrum Justitia AB staat sinds 2002 genoteerd aan de NASDAQ OMX Stockholm.

Over het European Consumer Payment Report
Het eerste European Consumer Payment Report is verschenen in 2013. Als 'de katalysator voor een gezonde economie' ziet Intrum Justitia de noodzaak om regelmatig consumentenonderzoek te doen. Ons doel is om beter inzicht te krijgen in de realiteit van consumentengedrag als het gaat om het betalen voor producten en diensten. De data van het European Consumer Payment Report zijn verkregen door online onderzoek door middel van zelf in te vullen vragenlijsten. Het onderzoek is uitgevoerd door strategisch onderzoeksbureau Trendbox.

Het European Consumer Payment Report 2013 kunt u hier aanvragen.