Nieuwsarchief

Onafhankelijk advies over schadeclaims bodemdaling als gevolg gaswinning

05 oktober 2016

De Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân zal Vermilion Energy Netherlands B.V. advies geven over schadeclaims die verband houden met bodemdaling als gevolg van gaswinning in de provincie Fryslân. De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en Vermilion hebben hierover vandaag een overeenkomst ondertekend. De Overeenkomst bodemdaling aardgaswinning Vermilion Fryslân biedt de garantie dat een onafhankelijke commissie voortaan over deze schadeclaims kan oordelen. De commissie brengt voor Vermilion bindend advies uit over schadeclaims van zowel overheden als particulieren.

Voor Vermilion markeert deze overeenkomst een belangrijke stap in het proces naar meer transparantie over de behandeling van schadeclaims als gevolg van gaswinning. Managing Director Scott Seatter van Vermilion: "De ondertekening van deze bodemdalingsovereenkomst is een concreet voorbeeld van Vermilion's beginsel dat mensen en milieu voorrang hebben boven winst."

De overeenkomst effectueert ook Vermilion's eerdere belofte om nulmetingen te verrichten bij bouwwerken en gebouwen voordat nieuwe gaswinningsactiviteiten in Fryslân van start gaan. De commissie heeft een adviserende rol bij de planning en de reikwijdte van deze metingen. De onderzoeksresultaten zullen worden overgedragen aan de commissie die deze kan gebruiken voor advies over de individuele schadeclaims.

De onafhankelijke commissie krijgt bij Vermilion toegang tot alle noodzakelijke informatie. Bovendien is de commissie bevoegd aanvullende informatie in te winnen, zoals onderzoeken van derden, om zo zorgvuldig mogelijk advies uit te brengen.

Over Vermilion
Vermilion Energy Netherlands B.V. is onderdeel van Vermilion Energy, een groep van bedrijven met activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië. We exploreren, ontwikkelen en produceren koolwaterstoffen, en doen dit op een maatschappelijk verantwoorde manier.

In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion bevindt zich in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen aan het veilig en verantwoord leveren van aardgas voor onze nationale energiebehoefte.